Aenictus jarujini lateral
Aenictus jarujini lateral

Courtesy of Seiki Yamane

Copyright 2014 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set