Monomorium dentigerum frontal
Monomorium dentigerum frontal

Courtesy of Omid Paknia

Copyright 2011 Martin Pfeiffer [www.antbase.net]

Close this window to return to your found set