Formicidae: Myrmicinae - Vombisidris dryas Bolton,1991
Logo and title of antbase.net
Vombisidris dryas Bolton,1991 lateral
Vombisidris dryas lateral
Vombisidris dryas Bolton,1991 dorsal
Vombisidris dryas dorsal
Vombisidris dryas Bolton,1991 Label
Vombisidris dryas Label
Vombisidris dryas Bolton,1991 frontal
Vombisidris dryas frontal

 

Courtesy of ZSBUW