Formicidae: Myrmicinae - Eurhopalothrix platisquama Taylor,1990
Logo and title of antbase.net
Eurhopalothrix platisquama Taylor,1990 lateral
Eurhopalothrix platisquama lateral
Eurhopalothrix platisquama Taylor,1990 dorsal
Eurhopalothrix platisquama dorsal
Eurhopalothrix platisquama Taylor,1990 Label
Eurhopalothrix platisquama Label
Eurhopalothrix platisquama Taylor,1990 frontal
Eurhopalothrix platisquama frontal

 

Courtesy of ZSBUW