Formicidae: Myrmicinae - Pheidologeton affinis Jerdon,1851
Logo and title of antbase.net
Pheidologeton affinis Jerdon,1851 lateral
Pheidologeton affinis lateral
Pheidologeton affinis Jerdon,1851 dorsal
Pheidologeton affinis dorsal
Pheidologeton affinis Jerdon,1851 Label
Pheidologeton affinis Label
Pheidologeton affinis Jerdon,1851 frontal
Pheidologeton affinis frontal

 

Courtesy of ZSBUW